create route
Изпращайте ни своите лични истории и случки, свързани с обектите или маршрутите от Софийската Света Гора. Ще се радваме да разберем вашите впечатления от изминатите маршрути, какво ви е вдъхновило, направило добро впечатление или какво смятате,че трябва да бъде подобрено